top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Uključivanje u rad, bez naknade, u korist lokalne zajednice ili humanitarnih organizacija...

...izrečene maloljetnim počiniocima krivičnih djelaU okviru realizacije projekta Pravda za svako dijete, u Sarajevu je 11. februara održana jednodnevna radionica na temu „Uključivanje u rad, bez naknade, u korist lokalne zajednice ili humanitarnih organizacija izrečene maloljetnim počiniocima krivičnih djela“. Radionica je održana u hotelu Ibis Styles uz učešće predstavnika Centara za socijalni rad, tužitelja i institucija potpisnica sporazuma o provođenju odgojne preporuke uključivanje u rad, bez naknade, u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja, izrečene maloljetnim počiniocima krivičnih djela UG”SUMERO” , NVO “Dajte nam šansu”, KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba te sa KJU “Gerontološki centar”. Radionici je prisustvovao i ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice.


Uvodno izlaganje pripalo je profesoru Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Elmedinu Muratbegoviću, koji je iskoristio ovu priliku da pozdravi učesnike i da naglasi važnost ovakvih sastanaka. Predavačice na ovoj radionici bile su Mirsada Poturković iz Centra za socijalni rad Kantona Sarajevo i Selma Kršlak iz Centra za socijalni rad Općine Ilidža. Prvi dio radionice Mirsada Poturković je održala interaktivno, radeći na konkretnim primjerima iz prakse dok je u drugom dijelu Selma Kršlak održala prezentaciju kroz koju je učesnicima objasnila neke zakonske obaveze koje se tiču Centara za socijalni rad, postupak provođenja pomenute odgojne preporuke ali i druge stvari bitne za ovu preporuku.


U vremenu predviđenom za diskusiju, učesnici su razmjenom iskustava raspravljali o mogućim poboljšanjima kada je riječ o izricanju i postupku provođenja odgojne preporuke ali i zaključili da je zajedničkim zalaganjem i saradnjom moguće znatno unaprijediti trenutnu situaciju kada je riječ o ovim preporukama.


Za kraj, učesnicima se obratio ministar, koji je, zajedno sa učesnicima, učestvovao u svim fazama radionice,. Ponovio je da ovakvi sastanci imaju važnu ulogu u uspješnom provođenju Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima te naglasio spremnost na saradnju i svaki vid pomoći institucijama u postupku rada s maloljetnicima.


Aktivnost je provedena u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.


Comments


bottom of page