top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Strateškim planiranjem do boljeg upravljanja granicama, migracijama i azilom

Predmetom jedne od tačaka poglavlja 24. u procesu pridruživanja EU je osiguravanje efikasne kontrole granica, upravljanje migracijama i jačanje postupaka za davanje azila. Krajem maja 2019. godine Evropska komisija je dala mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Da bi se postupilo po prioritetima na kojima BiH mora raditi u procesu pridruživanja, potrebno je donijeti Akcioni plan koji bi definirao strateški i operativni pristup ispunjavanja prioriteta po kriterijima i pregovaračkim poglavljima. Predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Službe za poslove sa strancima i Granične policije BiH revidirali su i usaglasili prijedlog mjera za dio Akcionog plana koji se odnosi na imigracije, azil i granice. Akcioni plan je dostavljen Direkciji za evropske integracije koja će tekst pregledati, dostaviti eventualne komentare, te na kraju procesa, poslati Vijeću ministara BiH na usvajanje.


Akcioni plan je realiziran u okviru projekta "Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH", koji podržava Ambasada Švicarske u BiH.Comments


bottom of page