top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Seminar „Transparentnost javne službe i odnosi sa javnošću“

U prostorijama Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu održana je obuka na temu „Transparentnost javne službe i odnosi sa javnošću“. Seminar je održan u suradnji sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH, a u okviru realizacije aktivnosti iz projekta „Podrška Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u antikorupcijskim aktivnostima putem izrade i implementacije operativnih antikorupcijskih planova i programa edukacije“, podržanoga od strane Ureda za vanjske i poslove Commonwealtha Velike Britanije.

Seminar se bavio pojmom i oblicima transparentnosti u radu javnih službi, pravom na pristup informacijama pod kontrolom javnog organa i elementima dobre strategije odnosa sa javnošću. Spomenutim temama, te naročito praktičnim značajem prava na pristup informacijama, bavili su se dipl. politolog Mirela Vrana, dip. iur. Zoran Jačev i dr. sci. Eldan Mujanović. Pored činjenice da je transparentnost jedan od principa rada državne uprave i opći cilj Plana komunikacije Vlade FBiH u periodu 2012.-2014. godina, to je neizostavan princip u radu javne uprave kojom se ona legitimira kao odgovorna i otvorena. Uz to, u kontekstu antikorupcijskih napora koji se u zadnje vrijeme poduzimaju u Federaciji Bosne i Hercegovine, transparentnost podrazumijeva i promoviranje rezultata na realizaciji planova djelovanja protiv korupcije, koji su izrađeni i implementiraju se na razini gotovo svih federalnih institucija, a o čemu je također bilo govora na seminaru.


Comments


bottom of page