top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Saradnja između Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i CPRC


Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je zaključio ugovor/projekt sa Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini (DEU) pod nazivom "Law enforcement benchmarking" (BH/EC/TEN/13/037) koji se finansira iz IPA fondova Evropske unije. Svrha projekta je da se u narednih šest mjeseci pruži ekspertna podrška institucijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini kako bi se što bolje pripremile za buduće projekte koje će EU finansirati u oblasti sektora za provođenje zakona. Članovi CPRC tima će provesti istraživanje sa ciljem utvrđivanja početne situacije/trenutnog stanja za svako od osam područja iz IPA 2012. i IPA 2013. Twinning projekata koji će se implementirati unutar domaćih institucija i agencija za provođenje zakona.

Ta područja obuhvaćaju:


  1. Profesionalne standarde u službama policije,

  2. Savremeno upravljanje ljudskim resursima,

  3. Policijsku obuku za kadete i studente i stalnu stručnu obuku,

  4. Istražne i procesne kapacitete,

  5. Međunarodnu policijsku saradnju,

  6. Proces harmonizacije sa Acquis-om EU,

  7. Strateško planiranje, i

  8. Pranje novca, privremeno oduzimanje i oduzimanje nezakonito stečene imovine i finansijske istrage.


Nakon provedenog istraživanja, eksperti CPRC-a će, zajedno sa involviranim institucijama, prezentirati moguće pravce djelovanja za svako od osam poglavlja u cilju približavanja Acquis-u Evropske unije. Tokom ovog angažmana, CPRC će provesti široke konsultacije u sektoru za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini s ciljem definiranja tzv. "benchmarks" za svako od navedenih područja.


Ovaj projekt, kojeg finansira Evropska unija, i saradnja sa relevantnim institucijama u sektoru za provođenje zakona u Bosni i Herecgovini predstavljaju korak naprijed u ostvarenju misije CPRC-a, koja je posvećena razvijanju efikasnih, transparentnih i pouzdanih politika u domenu provođenja zakona.

Comments


bottom of page