top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Saradnja između CPRC i Save the Children i Kronauer Consulting


Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je ostvario saradnju sa Save the Children u cilju provođenja evaluacije stepena implementacije državnog Akcionog plana za unaprijeđenje sistema za zaštitu djece od dječije pornografije i drugih oblika seksualnog iskorištavanja putem informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) u Bosni i Hercegovini 2010-2012.


Ove aktivnosti su dio izrade novog Akcionog plana za sprječavanje zloupotrebe djece na internetu koje se provode u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH. Eksperti CPRC-a učestvuju u aktivnostima Radne grupe sačinjene od predstavnika različitih institucija koja ima zadatak da sačini prijedlog novog akcionog plana.Također, ostvarena je saradnja između Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i Kronauer Consulting.Comentarios


bottom of page