top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Realizovana završna konferencija
1. i 2. jula 2021. godine u hotelu Hills na Ilidži, održana je finalna konferencija u okviru projekta "Integrisani program ojačavanja centara za socijalni rad u aktivnostima usmjerenim na disfunkcionalne porodice i djecu u riziku". Dvodnevnoj završnoj konferenciji su prisustvovali direktori centara za socijalni rad i predstavnici lokalnih zajednica iz Bihaća, Trebinja, Kalesije i Foče.Comments


bottom of page