top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Radni sastanak sa direktorima osnovnih škola Kantona Sarajevo...

..."Sistem ranog prepoznavanja rizičnih ponašanja učenika i prateći referalni mehanizmi – podrška djeci u riziku"U okviru realizacije projekta Pravda za svako dijete, u Sarajevu je 11.3.2019. godine održan radni sastanak sa direktorima osnovnih škola Kantona Sarajevo. Tema ovog sastanka bio je „Sistem ranog prepoznavanja rizičnih ponašanja učenika i prateći referalni mehanizmi – podrška djeci u riziku“. Radnom sastanku su prisustvovali ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić, profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Elmedin Muratbegović, profesorice sa Filozofskog fakulteta Dženana Husremović i Lejla Kafedžić, zamjenik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez, zajedno sa predstavnicima UNICEF-a i direktorima svih osnovnih škola Kantona Sarajevo.


U okviru realizacije pomenutog projekta ukazala se potreba za ponovnim sastankom sa direktorima osnovnih škola, obzirom da je prethodni održan 13.3.2018. godine.


Pomenuti predavači su ponovili značaj kontinuiranog provođenja Evidencija o neprihvatljivim oblicima ponašanja kao i pravovremenog djelovanja u smislu zaštite prava djeteta. Profesor Muratbegović je saopštio da su ovom Programu pristupile i da ga preuzimaju mnoge države te da Bosna i Hercegovina i svi subjekti uključeni u rad sa djecom i maloljetnicima treba da pokažu spremnost na efikasno provođenje Zakona o zaštiti i postupanju s maloljetnicima kao i pružanje pomoći djeci u riziku.


Goran Čerkez je prikazao neke zanimljive podatke koji se tiču nasilja među ali i nad djecom i podcrtao ulogu škole u odgoju djeteta. Bitno je istaknuti da je škola, pored što je obrazovna, i odgojna ustanova i da djeca trenutno puno više vremena provode u školi nego u kući sa roditeljima te samim tim učitelji i nastavnici, pedagozi i psiholozi kao i direktori i osoblje škole predstavljaju bitnu kariku u životu i razvoju djece.


Direktori su jednoglasno podržali održavanje ovog sastanka i još jednom predstavili problem nedostatka stručnog osoblja u školama, pedagoga, psihologa i socijalnih radnika. Ministrica Zineta Bogunić je naglasila da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo spremno na svaki vid saradnje sa školama i da je neophodno uspostaviti još snažniju saradnju škola sa Centrima za socijalni rad i mentalno zdravlje. Također, istaknut je značaj vođenja Evidencija o neprihvatljivim oblicima ponašanja i izrada Individualnog plana podrške i Individualnog plana brige u cilju učinkovitnijeg pružanja pomoći djeci u riziku.


Aktivnost je provedena u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.


Comments


bottom of page