top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Prijem ranjivih kategorija tražilaca azila

Predstavnici institucija nadležnih za poslove migracije, azila i upravljanje granicom, koji se direktno bave prijemom ranjivih kategorija tražilaca azila, zajedno sa nevladinim sektorom učestvovali su u jednodnevnoj obuci koja se bavila pojmom, procedurama prijema i mjerama podrške ranjivih kategorija tražilaca azila, s posebnim osvrtom na žrtve trgovine ljudima kao ranjivim kategorijama u miješanim migracionim tokovima. Obuka je održana 12. juna 2018. godine u Sarajevu.


Iako se svi tražioci azila smatraju ugroženom populacijom, i među njima postoje razlike. Ranjive kategorije tražilaca azila prema Zakonu o azilu BiH su osobe lišene poslovne sposobnosti, djeca, djeca bez pratnje, starije i nemoćne osobe, teško bolesne osobe, osobe s invaliditetom, trudnice, samohrani roditelji s maloljetnom djecom, osobe s duševnim smetnjama, te žrtve trgovine ljudima, žrtve mučenja, silovanja ili drugog psihičkog, fizičkog i spolnog nasilja, kao što su žrtve sakaćenja ženskih spolnih organa.


Tokom izlaganja posebno se pojasnila terminološka razlika između izbjeglice, migranata i tražitelja azila, te koje su osobe interesna skupina za UNHCR i na koji način se štite. Identifikovane su različite ranjivosti među izbjeglicama i migrantima, kao i neke specifične mjere zaštite za djecu izbjeglice, adolescente i žene, sa posebnim fokusom na maloljetnike bez pratnje.


Projekat "Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH" podržava Vlada Švicarske Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini.Comments


bottom of page