top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Prihvat i integracija bh. državljana po osnovu sporazuma o readmisiji

BiH ima niz zaključenih sporazuma o readmisiji kao i bilateralnih sporazuma sa državama izvan EUza prihvat državljana BiH iz evropskih i drugih zemalja. Kako bi se osigurao efikasan prihvat, rješavanje spornih pitanja tokom provjere identiteta i državljanstva kao i poštivanja rokova u postupanju, Ministarstvo sigurnosti BiH i CPRC su, u periodu 29-30. oktobra 2018. godine, u Sarajevu, organizirali obuku pod nazivom “Readmisija državljana BiH“. Učesnici obuke su bili predstavnici institucija koje su direktno ili indirektno uključene u prihvat i integraciju državljana BiH koji se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji. Očekuje se da će se u narednom periodu unaprjeđivati sistem koordinacije između svih nadležnih institucija i organizacija na državnom nivou, ali i na nižim nivoima vlasti, a u cilju bolje i efikasnije razmjene informacija, usaglašavanja procedura i sigurnosnih aspekata prihvata i postupanja sa povratnicima. Obuka je realizirana u okviru projekta "Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH" koji podržava Vlada Švicarske.Коментарі


bottom of page