top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Preporuka Komiteta ministara državama članicama...

...o efektivnom starateljstvu o maloljetnim migrantima bez pratnje ili razdvojenim od roditelja ili staratelja.Ova problematika je velik izazov za savremene organe starateljstva i socijalnu politiku u društvu. Migracije kao novi fenomen nose puno opasnosti za bilo koju kategoriju, lokalno stanovništvo, a naročito za osjetljive kategorije ljudi u migracijama. Djeca kao najosjetljiviji unutar migracijskih tokova moraju biti tretirana jednako na svakom pedlju planete, jer je to cilj Konvencije o pravima djeteta. Ova rezolucija uveliko pomaže svim državama članicama Vijeća Evrope da na jedinstven način pristupe procesu dodjeljivanja djeci bez pratnje u migracijama, kako bi se njihov najbolji interes mogao ostvariti bez mogućnosti zloupotreba. Ovo je prvi korak u uređivanju ove oblasti, a sada je na lokalnim vlastima da ovu rezoluciju inkorporiraju u pozitivno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.


Comments


bottom of page