top of page
Search
  • aalijagic

Predstavljen video o Programu sekundarne prevencije: Zajedno za najbolji interes djeteta!


Svako dijete ima psihološke potrebe koje tokom razvojnih faza trebaju biti zadovoljene, kako bi se razvilo u psihološki zrelu, mentalno zdravu i integrisanu ličnost. Ukoliko neka od tih potreba nije zadovoljena, dijete to nije u stanju verbalizirati, nego je to potrebno primijetiti u njegovom ponašanju ili okruženju.


S obzirom na to da je osnovna škola mjesto gdje se mogu prepoznati različiti oblici ponašanja, odnosno faktori rizika koje postoje u djetetovom okruženju potrebno je djelovati, odnosno prevenirati razvijanje problema.


Program sekundarne prevencije predstavlja rano prepoznavanje indikatora koji mogu da dovedu dijete u opasnost da postane počinilac ili žrtva različitih oblika nasilja. Praksa i teorija ukazuju na neophodnost pravovremene intervencije, još od prvog razreda osnovne škole. Naime, cilj je istražiti uzrok nekog neprilagođenog ponašanja, te raditi na njegovom smanjivanju ili otklanjanju, kao i na jačanju protektivnih faktora.


Briga o učenikovom/cinom mentalnom zdravlju je krajnji cilj Programa sekundarne prevencije, jer je mentalno zdravlje i blagostanje u djetinjstvu povezano sa socijalnm zrelošću i adekvatnim vještinama suočavanja sa stresom koje rezultiraju pozitivnim ishodima u odrasloj dobi.

Bình luận


bottom of page