top of page
Search
  • aalijagic

Predstavljanje platforme zaDijete.info: Zaštita djece je u fokusu!


Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), u okviru UNICEF-ovog programa Pravda za svako dijete, već četiri godine provodi projekat Sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite djece u Kantonu Sarajevo.


Rezultati projekta u tekućoj godini pokazali su da je došlo do sistemske promjene u okviru koje su svi učenici osnovnih škola u KS-u obuhvaćeni programom, dok su ona koja su u riziku zaštićena i uključena u stručne tretmane predviđene Programom.


Kako provedba programa Sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS, uključuje i referalni mehanizam i kontinuiranu komunikaciju između stručnjaka, koji djeluju u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, projektom je osiguran razvoj web platforme koja je, s jedne strane resurs za stručnjake i opću javnost, a s druge, baza za sigurnu i zaštićenu komunikaciju profesionalaca koji zajedno sudjeluju u procesu zaštite djece.


Stoga, u utorak 15.9. u hotelu ''Ibis Styles'' u Sarajevu održan je radni sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom Kantona Sarajevo 2020-2022. godine.

Na sastanku je, pored tačaka dnevnog reda iz redovnih sastanaka Tima za implementaciju, predstavljenja i web platforma zaDijete.info, koja osigurava dijeljenje informacija na odgovarajući i siguran način što ujedno predstavlja i bazu efektivne zaštite djece u njihovom najboljem interesu.


Kako je posebno istaknuto, platforma je isključivo namijenjena profesionalcima iz svih sektora kojima je zaštita djece u fokusu.

Comments


bottom of page