top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Posjeta Opštini Trnovo u okviru projekta „Pravda za djecu“

Predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u okviru projekta „Pravda za djecu“, dana 13.03.2015. godine, posjetili su opštinu Trnovo i održali radni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave, te opštinskim službama i ustanovama nadležnim za oblast dječije zaštite. Na radnom sastanku prezentirani su ciljevi i značaj projekta, kao i do sada implementirane i planirane aktivnosti u cilju njegove realizacije.


Između ostalog, cilj sastanka bio je i prikupljanje podataka o trenutnoj situaciji u oblasti dječije zaštite, djece u riziku i djece u sukobu sa zakonom na području Opštine Trnovo. Prikupljeni podaci će omogućiti da planirane projektne aktivnosti budu zasnovane na činjenicama i usmjerene na rješavanje problema. Lokalna vlast, opštinske službe i druge nadležne institucije u Opštini Trnovo, podržavaju provođenje projekta „Pravda za djecu“, a njegov najveći doprinos vide u izradi i implementaciji akcionog plana za suprotstavljanje maloljetničkom prestupništvu.Kommentit


bottom of page