top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Posjeta Opštini Pale i Opštini Sokolac u okviru projekta „Pravda za svako dijete“

Predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 15. juna 2015. godine, posjetili su Opštinu Pale i Opštinu Sokolac. Posjete su realizovane u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane UNICEF-a. Na održanim sastancima prisustvovali su načelnici opština, predstavnici opštinskih službi nadležnih za pitanja dječije zaštite, kao i predstavnici Grada Istočno Sarajevo.


Cilj posjeta bio je prezentacija Projekta, sa fokusom na projektne aktivnosti koje će biti realizovane na području grada Istočno Sarajevo. Tako je na sastanku prezentovan sadržaj Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo. Naime, ovim se planom definišu mjere prevencije i mjera reakcije na maloljetničko prestupništvo, kao i uspostavljanje održivog sistema podrške u njegovoj implementaciji.


Lokalni zvaničnici i profesionalci u Palama i Sokocu, ocijenili su ciljeve Akcionog plana neophodnim, a strateške programe i aktivnosti za njihovu realizaciju ocijenili su realističnim, mjerljivim i ostvarivim. Tako i zaključci sa sastanaka ukazuju na jaku volju predstavnika pomenutih lokalnih zajednica da podrže usvajanje i implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo. Naime, zajednički je stav da su ove opštine spremne za primjenu alternativnog koncepta reagovanja na maloljetničko pretupništvo. Sa ciljem poticaja implementacije Akcionog plana, a nakon njegovog usvajanja u junu mjesecu 2015. godine, Opštine će sačiniti i uputiti informaciju prema svim relevantnim službama i organizacijama na nivou lokalnih zajednica.


Commentaires


bottom of page