top of page
Search
  • aalijagic

Podrška i rad sa djecom u sukobu sa zakonom treba da ima prednost u odnosu na kažnjavanje djece


Centar za istraživanje politika suprotstavljanja kriminalitetu, u petak 19. juna u hotelu ''Ibis Styles'', organizvao je edukaciju na temu ''Modul za provedbu mjere policijsko upozorenje''.


Učesnici na edukaciji bili su: Istražitelji u Odjeljenju kriminalističke policije Stari Grad Prve policijske uprave, Treće policijske uprave Novo Sarajevo, Pete policijske uprave Ilidža, Šeste policijske uprave Hadžići i Trnovo, Sedme policijske uprave Ilijaš, Sedme policijske uprave Vogošća. Dok su govornici bili Sanela Škaljić, Kantonalni tužilac za maloljetnike, te Jasna Kovačević, Psiholog MUP-a Kantona Sarajevo.


Tužiteljica Škaljić je govorila na ''Provedba mjere policijsko upozorenje – uvod i primjena'', dok je tema psihologinje Kovačević bila ''Prednosti primjene alternativnih mjera i psihologija maloljetnika''.


Psihologinja Kovačević je istakla istraživanje u SAD-u, koja su pokazala da što je strožija kazna, recidivizam je veći, čak katastrofalan i vrlo opasan. Država Alabama sve više daje prioritet alternativnim mjerama uviđajući da su zatvorski troškovi veći od alternativnog postupanja, a u Kaliforniji su izračunali da su troškovi zatvaranja veći od troškova koji idu na obrazovanje.


Pa stoga, stručni programi koji podrazumijevaju psihološku podršku i rad sa djecom u sukobu sa zakonom, trebaju da imaju prednost u odnosu na kažnjavanje djece. Kazna u mladalaštvu, naročito preadoloscentnom periodu života, uglavnom ima suprotan efekat i ne dovodi do prosocijalnih ponašanja.

bottom of page