top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Osmi sastanak Tima za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana Vlade FBiH


Danas je održan osmi sastanak Tima za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije. Predsjedavajuća Tima, g-đa Edita Kalajdžić, izvijestila je o činjenici da je do sada od nešto više od pedeset institucija Federacije Bosne i Hercegovine, koliko ih temeljem Općega plana ima obvezu donijeti vlastiti operativni plan borbe protiv korupcije, gotovo četrdeset ispunilo istu. U gotovo svim (sa izuzetkom jednoga ministarstva i nekih uprava i upravnih organizacija koje su u sastavu određenih ministarstava) imenovani su koordinatori provedbe antikorupcijskih planova. Ovo je značajan rezultat čijoj je realizaciji svojim angažmanom uvelike doprinio Tim kao stručno tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a koji pak, što vrijedi napomenuti, postoji tek nešto dulje od godinu dana. Iznesena je i informacija da je i Vlada Hercegovačko-neretvanske županije/kantona donijela svoj plan borbe protiv korupcije, koji se koncepcijski i sadržajno oslanja na Opći plan. Uz ranije doneseni antikorupcijski plan Vlade Županije/kantona Sarajevo, ohrabruje činjenica da se i druge županije odlučuju ustanoviti strateški okvir suprotstavljanja korupciji, i to na način kojim se osigurava koherentan i sistematski pristup u cijelom entitetu. U svrhu poticanja i drugih županija da donesu vlastite antikorupcijske planove, narednoga mjeseca planira se organizacija radnoga sastanka sa sekretarima svih županija. Dogovoreno je i da na predstojećoj konferenciji koja se krajem rujna organizira u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta institucija BiH u sprječavanju i borbi protiv korupcije“ (financirane od strane EU) Tim svakako participira i prezentira do sada učinjeno.


Inače, sastanku je temeljem Protokola o suradnji u implementaciji Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije prisustvovao i Darko Datzer, rukovoditelj projekta „Podrška Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u antikorupcijskim aktivnostima putem izrade i implementacije operativnih antikorupcijskih planova i programa edukacije“, koji je povod suradnje Tima i Centra.

Komentáře


bottom of page