top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Održana radionica u okviru projekta "Uključivanje inspektora rada u referalne (preporučene)...

...mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“U okviru projekta pod nazivom „Uključivanje inspektora rada u referalne (preporučene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“, koji Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) implementira uz finansijsku podršku Američke ambasade u Sarajevu, u Fojnici je u periodu 30.XI-02.XII.2015. održana trodnevna radionica sa ciljem revidiranja prijedloga "Vodiča za postupanje inspekcija rada u slučajevima trgovine ljudima u BiH". Radionici su prisustvovali članovi Radne grupe koju čine Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, imenovani predstavnici nadležnih inspekcija rada, te eksperti angažovani na projektu. Cilj radionice je bio da se na osnovu ranije dostavljenog prijedloga ovog priručno-pedagoškog teksta obavi dodatna rasprava i usaglašavanje obima, strukture i sadržaja između članova radne grupe kako bi se u narednom periodu izradila konačna verzija "Vodiča". Nakon okončanja ove projektne aktivnosti, planirano je održavanje serije obuka za inspektore u nadležnim inspektoratima rada u Bosni i Hercegovini na temu trgovine ljudima u svrhe radne eksploatacije, te ulozi i inspekcija rada u borbi protiv ovih pojava.


Kommentare


bottom of page