top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Održana radionica posvećena stručnom osposobljavanja sudija i tužilaca

U periodu od 10. do 11. jula 2014. godine na Jahorini je održana radionica posvećena stručnom osposobljavanja sudija i tužilaca koje se bave djecom i maloljetnicima kao sudionicima krivičnog postupka. Radionica je organizirana od strane Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), uz podršku UNICEF-a i uz partnerstvo sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH (CEST FBiH). Radionica je dio programa specijalističke obuke propisane novim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u FBIH. Cilj dvodnevne radionice je bio da određeni broj sudija i tužilaca u Federaciji BiH usvoje nova znanja i obogate svoja iskustva, kako bi što efikasnije radili na implementaciji novog zakonodavstva u ovoj oblasti. Posebni cilj radionice je bio da se izvrši tzv. “trening trenera” kako bi se u narednom periodu stečena znanja sa radionice mogla prenijeti na ostale sudije i tužioce, koji se bave djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Federaciji BiH.


Radionicu je otvorio prof. dr. Elmedin Murtbegović koji se, prije svega, zahvalio Centru za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, na pruženoj pomoći pri procesu selekcije budućih edukatora. Doc. dr. Almir Maljević je održao prezentaciju na temu “Struktura prestupništva mladih u Bosni i Hercegovini i svrha kažnjavanja u savremenom krivičnom postupku”, u sklopu koje je prezentirao zanimljive podatke o maloljetnim prestupnicima u BiH iz međunarodne studije samoprijavljivanja delikvencije mladih, ISRD2.


Potom su slijedila predavanja g-đe Olga-Lola Ninković, psihologinje iz Okružnog suda Banja Luka, na temu “Psihološki aspekti svjedočenja djece” i g-đe Ajle Džinović, psihologinje, stalnog sudskog vještaka medicinske struke iz pod-oblasti psihologija, iz Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo sa temom: “Forenzički intervju”.


Tokom radionice su prikazane i dvije projekcije od g-đe Aleme Kazazić, sa Federalne televizije: „Kelesijski Čvor“ – slučaj zlostavljanja Bettine Siegner“ i „Odgojno-popravni dom Tuzla“ nakon čega je uslijedila diskusija o poražavajućem stanju na polju zaštite osnovnih ljudskih prava u BiH.


Na početku drugog dana radionice, iz asocijacije “XY Sarajevo”, g-din Feđa Mehmedović je održao prezentaciju “Modalitet u komuniciranju sa grupama i pojedincima”. Ova izuzetno zanimljiva i dinamična prezentacija je na momente uspjela podići sve prisutne sa njihovih stolica tzv. “energizerima” – nizom kratkih osvježavajućih tjelovježbi s ciljem podizanja budnosti i koncentracije.


Završnu riječ je imao prof. dr. Elmedin Muratbegović sa temom “Metodološka platforma” u kojoj je naglasio značaj tehničkih standarda tokom izrade prezentacija. Po završetku ove prezentacije, dodijeljeni su certifikati prisutnim učesnicima radionice.
Comments


bottom of page