top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Održana inicijalna radionica za izradu akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva..

...i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo.


Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), uz podršku UNICEF-a BiH, 29.12.2014. godine, organizovao je inicijalnu radionicu za izradu akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo.


Na početku radionice obratili su se organizatori, a potom su uslijedile uvodne prezentacije: „Svrha i značaj akcionog planiranja u kontekstu ranog prepoznavanja i sistemskog reagovanja na fenomen asocijalnih i protivpravnih ponašanja djece i mladih na teritoriji grada Istočno Sarajevo“ i „Metodologija izrade akcionog plana“. Drugi dio radionice posvećen je strukturiranoj diskusiji učesnika radne grupe, a u cilju identifikacije ključnih strateških pitanja za izradu akcionog plana. Radionica je okončana usvajanjem plana aktivnosti za predstojeći period.Comments


bottom of page