top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Održan workshop u sklopu projekta Procjena efikasnosti politika borbe protiv trgovine ljudima u BiH

U periodu od 02.03.2013. - 03.03.2013 godine održana je radionica u sklopu projekta Procjena efikasnosti politika borbe protiv trgovine ljudima u BiH i izrada nove Strategije i Akcionog plana, a koji CPRC realizira u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH i Ambasadom Velike Britanije u BiH. Na dnevnom redu su bile sljedeće teme:

1. Razrada nacrta Strategije 2. Razrada Akcionog plana

Comments


bottom of page