Search
  • CPRC

Održan workshop u sklopu projekta Procjena efikasnosti politika borbe protiv trgovine ljudima u BiH

U periodu od 02.03.2013. - 03.03.2013 godine održana je radionica u sklopu projekta Procjena efikasnosti politika borbe protiv trgovine ljudima u BiH i izrada nove Strategije i Akcionog plana, a koji CPRC realizira u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH i Ambasadom Velike Britanije u BiH. Na dnevnom redu su bile sljedeće teme:

1. Razrada nacrta Strategije 2. Razrada Akcionog plana

Kako nas pronaći

Paromlinska 5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax. +387 33 932150

© 2020 Criminal Policy Research Centre