top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Održan workshop u sklopu projekta Jačanje sistema monitoringa i implementacije u području međunarodn


U periodu od 29.03.2013. - 31.03.2013 godine održana je radionica u sklopu projekta Jačanje sistema monitoringa i implementacije u području međunarodne policijske saradnje u Bosni i Hercegovini, a koji CPRC realizira u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH i Ambasadom Velike Britanije u BiH. Na dnevnom redu su bile sljedeće teme:


  1. Razmatranja i analiza projektnog zadatka

  2. Razmatranje prijedloga Akcionog plana

  3. Promocija i simulacija baze podataka Ugovora o međunarodnoj policijskoj saradnji


Dio atmosfere možete pogledati na slikama
Comentarios


bottom of page