top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Održan seminar „Organizacijska kultura, profesionalizam i integritet javne službe“

Na Ekonomskom institutu Univerziteta u Sarajevu organizirana je obuka na temu „Organizacijska kultura, profesionalizam i integritet javne službe“. Spomenuta je održana u okviru realizacije aktivnosti iz projekta „Podrška Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u

antikorupcijskim aktivnostima putem izrade i implementacije operativnih antikorupcijskih planova i programa edukacije“. Budući da se pod organizacijskom kulturom smatra skup pravila, vrijednosti i principa, koji su stalni i koji usmjeravaju ponašanje u organizaciji, te pojačavaju privrženost organizaciji i povećavaju dosljednost u ponašanja uposlenih, od ovih dimenzija rada javne uprave ovisi profesionalizam i integritet javne službe kao vrhunske vrijednosti učinkovite i nepristrane javne uprave.


Seminar se bavio pojmom organizacijske kulture, sukobom interesa u radu javnih službenika, te ulogom i značajem etičkih kodeksa u promicanju organizacijske kulture. Predavač na seminaru bio je prof. dr. sci. Bojan Dobovšek, vanredni profesor na Fakultetu sigurnosnih znanosti Univerziteta u Mariboru.


Polaznici obuke bili su u prilici odslušati i na nizu praktičnih primjera prepoznati značaj

organizacijske kulture u nastanku i toleriranju korupcije.


留言


bottom of page