top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Održan sastanak radnog tima profesionalaca iz oblasti dječije zaštite u Istočnom Sarajevu

Radni tim profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja grada Istočno Sarajevo, održao je sastanak 09. novembra 2015. godine, u zgradi gradske skupštine. Tematski sastanak bio je posvećen izazovima u primjeni alternativne mjere za maloljetne izvršioce krivičnih djela „Uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman vaspitnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta“. Potreba za efikasnom primjenom ove mjere definisana je Akcionim planom prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo (2015-2017).


U drugom dijelu sastanka predstavnici Razvojnog instituta „Franco Bettoli“ pridružili su se Radnom timu. Gostima su prezentovane realizovane aktivnosti na polju suprotstavljanja maloljetničkom prestupništvu, izazovi u budućem radu i moguća rješenja. Profesionalan pristup utemeljen na naučnoj podlozi prepoznat je od strane predstavnika Razvojnog instituta, pa su iskazali spremnost za saradnju i spremnost za pružanje podrške institucijama iz grada Istočno Sarajevo u primjeni alternativnih mjera.


Sastanak je realizovan u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, koji se provodi uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva. Radni tim profesionalaca i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu nastaviti će kontinuitet održavanja radnih sastanaka.Opmerkingen


bottom of page