top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Održan okrugli stol “Novo anti-korupcijsko zakonodavstvo u FBiH – očekivanja, izazovi, solucije“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je 07.10.2014. godine uz podršku fondacije Konrad Adenauer održao Okrugli stol na temu „Novo anti-korupcijsko zakonodavstvo u FBiH – očekivanja, izazovi, solucije“. Predstavnici pravosudnih institucija, stručnjaci iz akademske zajednice, Vlade Federacije BiH, Federalnog ministarstva pravde, kazneno-popravnih ustanova, Pravobraniteljstva FBiH, Porezne uprave FBiH, policije i nevladinih organizacija, raspravljali su o implementaciji nedavno usvojenog seta antikorupcijskih zakona u Federaciji BiH.


U okviru diskusije na Okruglom stolu, posebno se razgovaralo o najvažnijim rješenjima koje donosi Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH, kojim se u pravcu specijalizacije pravosudnih institucija u suzbijanju korupcije propisuje uspostava posebnih organizacijskih jedinica u Federalnom tužiteljstvu i Vrhovnom sudu Federacije BiH, stvarno i mjesno nadležnih za kazneno gonjenje i suđenje za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, međukantonalnog kriminala i drugih oblika privrednog i teškog kriminala. Isto tako, Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom u Federaciji BiH je bio posebna tema na Okruglom stolu, posebno sa stanovišta analize svih onih rješenja iz ovog Zakona koja otklanjaju trenutne nedostatke u važećim propisima u domenu oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom.


Nakon sadržajne diskusije na Okruglom stolu, donijeto je nekoliko važnih zaključaka, među kojima su posebno značajni oni koji se odnose na obavezu što hitnijeg donošenja provedbenih podzakonskih akata do početka primjene novog zakonodavnog okvira za borbu protiv korupcije u Federaciji BiH, obezbjeđenju sredstava za osnivanje i rad posebnih odjela i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, otklanjanju problema u koordinaciji među povezanim institucijama, što hitnijoj edukaciji, obuci i specijalizaciji osoblja institucija koje će provoditi ove zakone, te ostalim koracima koje je potrebno poduzeti za njihovu uspješnu provedbu.Comments


bottom of page