top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Održan informativno-konsultativni sastanak sa direktorima i predstavnicima osnovnih i srednjih škola

U realizaciji projekta Pravda za svako dijete, u Sarajevu je 13. marta održan informativno-konsultativni sastanak na temu „Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika“. Sastanak je održan u hotelu Sarajevo uz učešće 89 direktora i predstavnika osnovnih i srednjih škola iz Kantona Sarajevo.


Uvodna obrazloženja dali su Prof. dr. Elmedin Muratbegović, Prof. dr. Lejla Kafedžić te Prim. dr. Goran Čerkez, kao predstavnici autorskog tima zaduženog za navedeni projekat. Kroz izlaganja uvodničara ali i diskusiju koja je slijedila, izvršena je elaboracija brojnih pitanja koja se pojavljuju uz temu Matrice indikatora za prepoznavanje djece u riziku od društveno neprihvatljivih ponašanja. Skupu su ispred Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prisustvovali ministar Elvir Kazazović te stručna savjetnica Melisa Mizdrak. Ispred UNICEF-a, kao pokroviteljske organizacije, skupu se obratio i Mario Tokić, koji je naglasio važnost u kontinuiranom i sistemskog pristupu u unaprijeđenju institucionalnih kapaciteta za pružanje pomoći i podrške djeci u Bosni i Hercegovini.


Ovaj sastanak je samo jedan u nizu aktivnosti kojom se realizuje navedeni Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika, koji se pored Kantona Sarajevo realizuje i u drugim sredinama u Federaciji Bosne i Hercegovini te u Republici Srpskoj. Na kraju skupa zaključeno je da je neophodan širi angažman zajednice za pitanja zaštite djece, kako u školama tako i van nje, a da ovaj program predstavlja izuzetno bitan segment rada od kojeg se očekuje aktivnije uključenje ne samo škola već i roditelja kao i nadležnih državnih institucija s ciljem pomoći i podršci kako djeci kod kojih se primjete neprihvatljivi oblici ponašanja tako i djeci koja mogu postati žrtve svojih vršnjaka ili drugih osoba iz njihovog okruženja.


Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika se realizuje u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.Comments


bottom of page