top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Obuka o tehnikama intervjuiranja tražilaca azila i ocjeni vjerodostojnosti u postupcima azila...

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u partnerstvu sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine organizirao je obuku na temu „Tehnike intervjuiranja tražilaca azila i ocjena vjerodostojnosti u postupcima azila i Direktiva EU o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite“. Navedena obuka je sastavni dio obuka u oblasti upravljanja migracijama, a realizirana je u okviru projekta „Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH“, 25. maja 2018. godine u hotelu „Sarajevo“ u Sarajevu.


S obzirom na prirodu teme, učesnici na obuci bili su predstavnici institucija nadležnih za poslove migracije, azila i upravljanje granicom, koji rade direktno sa tražiocima azila i migrantima koji su potencijalni tražioci azila. Obuka se u prvom dijelu odnosila na Direktivu EU o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite i Zakon o azilu BiH, koji je usklađivan s navedenom direktivom, te na garancije i standarde obuhvaćene istima.


Također, obukom su dalje obuhvaćene tehnike intervjuisanja s aspekta nadležnosti Granične policije BiH, Službe za poslove sa strancima BiH i Sektora za azil Ministarstva sigurnosti BiH. Posebno se obradila struktura intervjua, glavni principi intervjuisanja i faktori koji utiču na intervju, te ocjena vjerodostojnosti u postupcima azila. Učesnici obuke su participirali u obuci i kroz rad u grupama diskutirajući o pojedinim studijskim slučajevima, a ocjena vjerodostojnosti tražilaca azila je bila propraćena i simulacijom slučaja.


Projekat "Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH" podržava Vlada Švicarske Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini.Comments


bottom of page