top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Naučno istraživanje o trgovini ljudima u Bosni i HercegoviniU okviru implementacije projekta "Pomoć Ministarstvu sigurnosti BiH u provedbi Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima 2013-2015", koji podržava USAID, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u postupku javne nabavke odabran da provede naučno istraživanje o obimu i prirodi problema trgovine ljudima u BiH, uključujući trgovinu djecom, unutrašnju trgovinu, te trgovinu pripadnika grupa koje su posebno ugrožene spomenutom pojavom.


Cilj ovog istraživanja je da se istraže i analiziraju pokazatelji o fenomenološkim karakteristikama trgovine ljudima u BiH, kako bi se dobile pouzdane i sistematične informacije zasnovane na činjenicama u cilju unaprijeđenja politika suprotstavljanja trgovini ljudima u našoj državi.


Konkretne aktivnosti na provođenju ovog naučnog istraživanja su započete u januaru 2015. godine, a prvi rezultati bi trebalo da budu objavljeni tokom maja mjeseca tekuće godine.

コメント


bottom of page