top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Naučna konferencija o prekograničnom kriminalitetu

U periodu 26-27.05, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu, u saradnji sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, je organizovao XV kolokvij/naučnu konferenciju o prekograničnom kriminalitetu pod naslovom "Corruption, organised crime and criminal finances in Europe". Dio atmosfere možete pogledati u galeriji slika.Opmerkingen


bottom of page