top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Modernizacija postupka utvrđivanja identiteta i registracije stranaca u Bosni i Hercegovini


Biometrija je danas široko primjenjivana tehnika utvrđivanja identiteta i bilježenja bitnih fizičkih karakteristika ljudi, koja je od velike važnosti i za obradu zahtjeva tražilica azila, migranata i stranaca. Nakon dugo vremena, Bosna i Hercegovina (BiH) će dobiti informacioni sistem koji će omogućeni pouzdanu, sigurnu i pravovremenu registraciju različitih kategorija stranaca (u postupku utvrđivanja identiteta, za izdavanje viza, za odobrenje i produženje stalnog boravka, itd.), odnosno tražilaca azila i drugih, te razmjenu takvih podataka na nacionalnoj i međunarodnoj razini (npr. EuroDac za tražioce azila). S ovim u vezi, Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH i agencije u okviru Ministarstva izradili su tehničku specifikaciju za integraciju biometrijskog modula u Informacioni sistem za migracije (ISM). Spomenuto je uključivalo izradu tehničke specifikacije, procjenu troškova i istraživanje tržišta prema tzv. PRAG pravilima (Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama).


Pored ispunjavanja zakonskih obaveza (Zakon o strancima i Zakon o azilu), sveobuhvatni i automatski prikupljeni i pohranjeni podaci iz ISM-a koristit će se i u radu drugih tijela za provedbu zakona, obavještajnih i drugih institucija u BiH, ali i za saradnju sa drugim agencijama izvan BiH (Interpol, Frontex, EUROPOL, SELEC, itd.). Primjena u praksi omogućuje institucijama da imaju siru sliku i sve relevantne podatke dok provode svoje aktivnosti i koordiniranje sa drugim akterima kako bi učinkovitije kontrolirali migracije.

Na temelju specifikacije, Evropska komisija će podržati izgradnju i integraciju biometrijskog modula u ISM putem sredstava IPA 2017 (2,5 miliona eura).


Unapređenje ISM-a i izrada specifikacije za biometrijski modul ISM-a realizirani su u okviru projekta "Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH" koji implementira Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH i kojeg podržava Vlada Švicarske u okviru Partnerstva u migracijama između dvije zemlje, uz tehničku podršku Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC).

コメント


bottom of page