top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Metodologija i tehnike usklađivanja zakonodavstava s međunarodnim i standardima EU

U okviru projekta „Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH“, 07. maja 2018. godine u hotelu „Hills“ u Sarajevu, realizirana je obuka pod nazivom „Metodologija i tehnike usklađivanja zakonodavstava s međunarodnim i standardima EU“. Obuku je organizirao Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u partnerstvu sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine.


Polaznicima obuke (profesionalci iz javnog sektora koji rade na pravnim poslovima, pogotovo vezanim za usklađivanje zakonodavstva s međunarodnim i standardima EU) je pojašnjen proces pristupanja Europskoj uniji kroz prizmu napora Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na proceduru nakon odgovora na Upitnik. Ukazano je na promjene u pravnom okviru koje su se dogodile Lisabonskim ugovorom, te su polaznicima teorijski i praktično prikazani različiti pravni akti Europske unije i metodologija prenosa evropskog u nacionalno zakonodavstvo. Ukazana je potreba kvalitetne pripreme i osiguranja uključenosti svih relevantnih aktera u proces harmonizacije zakonodavstva, što je i pokazano na konkretnim primjerima i iskustvima Republike Hrvatske na ovom području.


Prezentirana je metodologija strateškog planiranja kako bi se kvalitetno izradila procjena utjecaja koje određeni pravni propis može imati na državni ili čak lokalni nivo, pruženi primjeri pripreme za Screening koji slijedi nakon dobivanja statusa kandidata, te ukazano na potrebu postizanja usklađenosti svih strateških dokumenata.


Zaključeno je da su ključni elementi za uspjeh prvenstveno politički konsenzus, neprestano jačanje administrativnih kapaciteta/edukacija, učinkovita koordinacija i komunikacija svih uključenih na svim razinama, donošenje odluka na temelju strateških i akcijskih planova, dobro poznavanje funkcioniranja EU-e, partnerstvo uključenih u proces, u kojem nema suparnika, nego samo saradnja.


Projekat "Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH" podržava Vlada Švicarske Ambasada Švicarske u Bosni i HercegoviniComments


bottom of page