top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Kantone više uključiti u evropske integracije, reformu javne uprave i borbu protiv korupcije


Radna verzija Sporazuma o saradnji na poslovima evropskih integracija između Vlade Federacije BiH i vlada kantona u FBiH, reforma javne uprave i Akcioni plan za borbu protiv korupcije, bili su osnovne teme radno-konsultativnog sastanka predstavnika Vlade FBiH i sekretara te predstavnika Kantona koji je danas, u organizaciji Vanjskopolitičke inicijative BH, održan u Sarajevu. Ovaj susret, kako je naglasila sekretar Vlade FBiH Edita Kalajdžić, bio je prilika da se prezentiraju dostignuti nivoi u ove tri značajne oblasti koje su jedne od ključnih u procesu približavanja Evropskoj uniji. Nakon izlaganja federalnog koordinatora za EU integracije i savjetnika premijera FBiH Harisa Abaspahića o dostignutom stepenu u približavanju evropskim integracijama, razmatrana je radna verzija Sporazuma o saradnji na poslovima evropskih integracija između Vlade FBiH i vlada kantona FBiH. Ovaj dokument razmotrilo je i dalo mu podršku šest kantona, a očekuje se da će to učiniti i preostala četiri, kako bi konačni tekst mogli potpisati premijer Federacije i premijeri, odnosno predstavnici kantona. Zaključeno je da se koordinacija insitucionalno ojača i u tom smislu unutar Generalnog sekretarijata Vlade FBiH treba formirati jedinicu koja bi se bavila evropskim integracijama i koordinacijom sa kantonima. Također, pozvani su koordinatori kantona za evropske integracije da što prije daju saglasnost na ovaj dokument kako bi se on mogao usvojiti do kraja januara. O dostignutom stepenu reforme javnog sektora učesnicima je govorila koordinator za reformu javne uprave u FBiH Mirsada Jahić koja je naglasila da nam treba odgovornija, učinkovitija i transparentnija uprava, koja treba da postane pokretač društveno-ekonomskog razvoja u Federaciji. Naglašena je i potreba stalne koordinacije u ovim procesima na svim nivoima vlasti u cijeloj BiH, u što se, punim kapacitetom, trebaju uključiti i kantoni. Neophodno je i pojačati praćenje provođenja reforme te uključiti veći broj državnih službenika u programe obuke za evropske integracije na kantonalnom nivou. Posebno poglavlje u približavanju Evropskoj uniji je svakako borba protiv korupcije o ćemu su dosadašnja iskustva iznijeli predstavnici tima za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana Vlade FBiH za borbu protiv korupcije i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu u BiH (CPRC). Zaključeno je da i u ovoj borbi značajan doprinos trebaju dati kantoni te sugerisano je da se, nakon što je to učinila federalna vlada, planovi za borbu protiv korupcije izrade i na kantonalnom nivou, saopćeno je iz Vlade FBiH. (MOJportal)

Comments


bottom of page