top of page
Search
  • aalijagic

Jačanje uloge stručne službe škole u kriznoj situaciji: Akcenat na pružanju podrške djeci u riziku


U prvom mjesecu 2020. godine u osnovnim školama u kantonu Sarajevo održane su edukacije na temu ''Program sekundardne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo''.


Program sekundarne prevencije implentira se od 2018. godine, Program a predstavlja rano prepoznavanje indikatora koji mogu da dovedu dijete u opasnost da postane počinilac ili žrtva različitih oblika nasilja. Praksa i teorija ukazuju na neophodnost pravovremene intervencije, još od prvog razreda osnovne škole. Krajnji i najbitniji cilj Programa je briga o djetetovom mentalnom zdravlju.


U četvrtak 26.03., organizovan je hitni sastanak stručnog tima za podršku implementacije sekundarne prevencije u osnovnim školama, koji je izašao sa preliminiranim zaključcima, koji idu u pravcu osiguravanja načina praćenja djece i porodica u riziku, kako bi u ovoj situaciji dobili najadekvatniju podršku.


Kako je dogovoreno na sastanku, konkretni koraci će biti provedeni u narednoj sedmici u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja.


''Projekt „Pravda za svako dijete“ u ovom momentu ima veliki resurs koji uključuje mogućnost pružanja podrške svim stručnim službama škola u KS. Ova podrška se može pružiti kroz rad mreže mentora/ica i supervizorica koje u okviru svog redovnog posla, te angažmana u okviru projekta mogu doći do svih škola i na ovaj način osigurati da stručne službe škola preuzmu i/ili jačaju svoju ulogu u kriznoj situaciji s posebnim akcentom pružanja podrške djeci u riziku (najranjivijoj djeci)'', istakla je menadžerica projekta Maja Tursunović.

ความคิดเห็น


bottom of page