top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Jačanje referalnih mehanizama u zajednici u svrhu izrade i primjene IPB djece - Općina Stari Grad

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), je 21. marta ove godine održao još jednu u nizu radionica pod nazivom Jačanje referalnih mehanizama u zajednici u svrhu izrade i primjene individualnih planova brige o djeci. Navedena radionica je dio cjelokupnih aktivnosti u okviru implementacije Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika (Program). Radionici su prisustvovali predstavnici stručnih službi škola iz Općine Stari Grad, predstavnici Centra za socijalni rad i Centra za mentalno zdravlje. Ukratko je predstavljen model rada na Programu te je otvorena diskusija koja je rezultirala relevantnim preporukama u svrhu unapređenja i jačanja referalnih mehanizama u zajednici. Radionica je bila interaktivnog karaktera, tako da su učesnici radionice imali priliku izraditi individualni plan brige (IPB) za dva hipotetička primjera koja su pripremljena od strane eksperata. Učesnici su podijeljeni u tri grupe, dvije grupe su radile IPB koristeći primjer djeteta koji je pohađa srednju školu, a treća grupa je radila na primjeru djeteta iz osnovne škole. Učesnici iz CSR i CMZ su aktivno učestvovali u vježbi i konkretnim sugestijama doprinijeli rješavanju određenih nedoumica kod stručnih saradnika iz škola. Pedagozi i psiholozi su iskoristili ovu priliku, a u sklopu vježbe da se konsultuju sa kolegama iz CMZ i CSR u vezi sa konkretnim slučajevima i izradom IPB za te slučajeve.


Ova aktivnost se provodi u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.


Comments


bottom of page