top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Izvršena obuka tužilaca i službenika agencija za sprovođenje zakona i drugih javnih institucija FBiH

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u BiH - Ureda za vanjske i poslove Commonwealth-a (FCO), implementira projekt pod nazivom „Jačanje kapaciteta institucija za provođenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije“. Kao prva od projektnih aktivnosti organizirana je obuka pod nazivom „Obuka tužilaca i službenika agencija za provođenje zakona u Federaciji BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“, koju su pohađali tužioci iz kantonalnih tužilaštava i predstavnici agencija za sprovedbu zakona i drugih javnih institucija na nivou Federacije BiH (Federalna uprava policije, Porezna uprava Federacije BiH, Finansijska policija Federacije BiH, Federalno pravobranilaštvo, Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH i dr.), a koji imaju zakonsku obavezu postupati po odredbama novog Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ("Službene novine Federacije BiH", br. 71/14).


Obuka je održana u periodu 25-27.02.2015. godine u hotelu „Blanca Resort and Spa“ Vlašić, sa svrhom i ciljem da se tužioci kantonalnih tužilaštava, službenici agencija za provođenje zakona i drugih institucija Federacije BiH, što bolje upoznaju sa odredbama novog Zakona koji se počinje primjenjivati na dan 11.03.2015. godine, te da se kroz teorijska predavanja, grupni rad i vježbe na studijama slučaja što bolje pripreme za primjenu ovog propisa u praksi.


Cjelokupna projektna ideja i njezina realizacija u velikoj mjeri je podržana od strane partnerskih institucija i organizacija. To se prvenstveno odnosi na podršku Udruženja tužilaca Federacije BiH, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Policijska akademija, kao i drugih naših partnera. Posebno je važno istaći da je Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova polaznicima obuke, po završetku iste, izdala odgovarajuće ceritifkate/uvjerenja o uspješno završenoj obuci.Comments


bottom of page