top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Izrada Pravilnika o referalnom mehanizmu podrške djeci (učenicima) u riziku u školama KS

Nakon uspješne realizacije aktivnosti A.1.5 Izrada i održavanje devet (9) treninga za referalne mehanizme, konstruiranih u 9 općina Kantona Sarajevo (CSR, CMZ, treneri, mentori) u prvom kvartalu projekta, a koje je podrazumijevalo održavanje devet treninga i rad sa stručnim službama zajednice i škola na temu rada sa djecom u riziku. Ukazala se potreba da se održi dodatna aktivnost pod nazivom „Izrada Pravilnika o referalnom mehanizmu podrške djeci (učenicima) u riziku u školama Kantona Sarajevo“. U skladu s tim, Ministarstvo obrazovanja KS je oformilo Komisiju za izradu “Pravilnika o primjeni referalnog mehanizma rada s djecom u riziku u školama KS”. Planirana aktivnost održana je 16. i 17. augusta u hotelu “Lavina”, na Jahorini. Prijedlog Pravilnika pripremili su Elmedin Muratbegović, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Azra Ivazović, pomoćnica Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Melisa Mizdrak, stručna saradnica u Ministrarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Vildana Pleh, profesorica na Pravnom fakultetu u Sarajevu, Lejla Kafedžić, profesorica na Filozofskom fakultetu i Samela Alagić, predsjednica Udruženja pedagoga, koji su ujedno bili i učesnici ove aktivnosti.


Aktivnost je provedena u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.Comentários


bottom of page