top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Izrada Individualnog plana podrške za dijete - Obuka mentora u školama

U okviru Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika u Kantonu Sarajevo, u utorak, 27.02. 2018. održana je obuka za 23 mentora iz osnovnih i srednjih škola u vezi izrade individualnog plana podrške za dijete u okviru škole. Obuku su realizirale profesorice sa Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu i stručne saradnice koje su učestvovale u prvom dijelu pilotiranja Programa.


Individualni plan podrške predstavlja timski pristup u zaštiti i podršci djeci kod kojih je prepoznata potreba za određenim oblikom intervencije u okviru škole. Cilj izrade individualnog plana podrške je stavljanje u fokus djetetovih potreba, resursa i snaga koje postoje u njegovoj ličnosti i okruženju. U izradi individualnog plana podrške za dijete učestvovat će, kao aktivni sudionici, učenici, roditelji, razrednici i nastavnici. Stručni saradnici u školi će biti nosioci ovih aktivnosti koje će se realizovati u toku II polugodišta u svim školama.


U narednom periodu, u toku marta, bit će realizovana obuka za stručne saradnike svih osnovnih i srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo.


Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika se realizuje u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.Comments


bottom of page