top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Interaktivna radionica „Prezentiranje preliminarnih rezultata istraživanja o trgovini ljudima u BiH"

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), i u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti/bezbjednosti BiH, i drugim nevladinim organizacijama implementira projekat pod nazivom „Pomoć Ministarstvu sigurnosti BiH u provedbi Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima 2013-2015.“ U sklopu pomenutog projekta, u periodu 15-16. juli 2015. godine, održana je dvodnevna interaktivna radionica pod nazivom "Prezentiranje preliminarnih rezultata istraživanja o trgovini ljudima u BiH" u hotelu „Terme“ – Ilidža.


Radionici su, pored predstavnika CPRC-a, USAID-a, i Ministarstva sigurnosti/bezbjednosti BiH, prisustvovali i predstavnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Centra za socijalni rad Mostar i Tuzla, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS, Tužilaštva BiH, Federalne uprave policije, Federalnog tužilaštva FBiH, Caritas-a, World Vision,-a Ministarstva civilnih poslova BiH, ICMPD-a i Kantonalnih centara za socijalni rad.


Preliminarne rezultate istraživanja je predstavio istraživački tim u sastavu dr. sc. Vladimir Obradović, dr. sc. Muhamed Budimlić, dr. sc. Elmedin Muratbegović i dr. sc. Eldan Mujanović.


Cilj održavanja radionice je bio da se profesionalcima koji se u praksi bave problematikom trgovanja ljudima predstave rezultati osnovnih i složenih analiza podataka prikupljenih u okviru provedenog istraživanja, te da se kroz diskusije i razmjenu mišljenja i iskustava unaprijede postojeća znanja o uzročno-posljedičnim odnosima i strukturalnim karakteristikama pojave trgovine ljudima u BiH. Posebni cilj ove projektne aktivnosti je bio da se aktuelne politike i strategije rješavanja ovog problema što je moguće više zasnivaju na objektivnim pokazateljima i naučno verificiranim dokazima do kojih se došlo ovim istraživanjem.


留言


bottom of page