top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

GRANIČNA POLICIJA BiH DOBIJA NOVI INFORMACIONI SISTEM

Još jedna uspješna saradnja Ministarstva sigurnosti BiH, Ambasade Švicarske u BiH, i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) rezultirala je izgradnjom informacionog sistema za potrebe Granične policije BiH. Izvršena je u potpunosti digitalna transformacija operativnih poslova koja će omogućiti da se na brz, jednostavan i pouzdan način vodi jedinstvena evidencija o svim događajima na državnoj granici. Sistem će poboljšati rad na statistikama i analitici što će omogućiti blagovremenu dostupnost neophodnim podacima uključujući sistem ranog upozoravanja i odgovora u slučaju sigurnosnih prijetnji na granici.

Digitalne evidencije će zamijeniti dosadašnje ručne operacije i ubrzati i olaksati razmjenu informacija između 21 lokalne jedinice, 6 regionalnih terenskih centara i centralnog ureda kao i drugih sigurnosnih agencija o događajima na državnoj granici. Sistem, također, omogućava elektronsko upravljanje poslovnim procesima, planovima i radnim nalozima, te detaljnih evidencija fizičkih i pravnih lica, ljudskih resursa, objekata, lokacija, potencijalnih mjesta ilegalnog prelaska državne granice i drugih operativnih akcija. Izgradnjom navedenog sistema unaprijeđeno je upravljanje i kontrola granice.

Ovaj sistem je razvijen u okviru projekta "Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u Bosni i Hercegovini" koji finansijski podržava Vlada Švicarske.
댓글


bottom of page