top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Federalna vlada prihvatila je danas Izvještaj o rezultatima primjene akcijskog planaTim za monitoring i koordinaciju provedbe Općeg plana je zaključio Protokol o suradnji sa Centrom za istraživanje politike suprotstavlajnja kriminalitetu (CPRC), što je predstavljalo konkretizaciju dogovora postignutog između veleposlanika Velike Britanije u BiH i premijera FBiH.


CPRC je, u suradnji sa Agencijom za državnu službu FBiH, izvršio sve pripreme za održavanje seminara na temu borbe protiv korupcije. Na inicijativu Tima, 37 federalnih institucija odredilo je koordinatore za predstojeće aktivnosti u cilju provođenja Općeg plana. Svoje planove za borbu protiv korupcije donijelo je 13 federalnih institucija.


CPRC u suradnji sa Agencijom za državnu službu FBiH planira održavanje obuka, kako je za sada planirano, u periodima od svaka dva mjeseca, a konačni plan će biti utvrđen naknadno.


Tim se obraćao Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije s ciljem usklađenog postupanja u provedbi javnih politika suprotstavljanja korupciji. Predstavnik Tima, na poziv direktora Agencije, sudjelovao je na radionici "Mogućnost suradnje institucija zaduženih za prevenciju korupcije i nevladinih organizacija u BiH". (izvor: www.dnevniavaz.ba)

Comments


bottom of page