top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi osnovnih škola KS


U sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''.


Edukacije su držali Timovi za podršku koji su odabrani na prijedlog Udruženja psihologa Kantona Sarajevo, a prethodno su educirani na treningu za trenere. Timovi za podršku su bili raspoređeni u osam timova po dvoje, uz četiri supervizora raspoređena na dva tima.


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi. Evaluacija PRE/POST testiranja pokazala je značajan napredak unaprjeđenja znanja i vještina nastavnog kadra vezano za Projekat sekundardne prevencije.


S obzirom na to da određeni broj nastavnog osoblja i stručnih službi škola nije mogao prisustvovati edukacijama zbog opravdanih razloga i prethodno preuzetih obaveza, školama su dostavljenje prezentacije i materijal za obuku.


Program sekundrane prevencije provodi Centar za istraživanje politika suprotstavljanja kriminalitetu, a dio je UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete''.

bottom of page