top of page
Search
  • aalijagic

Edukacija u OŠ Sokolje: Akcenat je na partnerstvu akademske zajednice i praktičara


U sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi.


Edukacija u OŠ Sokolje održana je 07.01.2020., a bilo je prisutno 50 učitelja, nastavnika, te stručna službe škole. Tim za podršku u ovoj školi bile su Arijana Osmanović Štukan i Senaida Topalović, dok je supervizorica bila Lejla Kafedžić.


''Smatram da je Program već uspješan budući da je rezultat sinergijskog interdisciplinarnog i multisektorskog djelovanja sa akcentom na partnerstvo akademske zajednice i praktičara. Kada Program bude u potpunosti prihvaćen i primijenjen kao integralni, neizostavni dio ukupnog djelovanja škole u zajednici, onda se može govoriti o utjecaju na povećanje kvalitete odgojno – obrazovnog rada i zaokruženom uspjehu Programa'', rekla je supervizorica Lejla Kafedžić.

bottom of page