top of page
Search
  • aalijagic

Edukacija u OŠ ''Skender Kulenović'': Program sekundarne prevencije vidim kao odgojnu ulogu škole


U sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''.


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi.


Edukacija u OŠ Skender Kulenović održana je 09.01.2020. Prisustvovalo je 62 učitelja, nastavnika, te stručna služba škole. Tim podrške u ovoj školi bile su Jadranka Kapetanović i Marija Vajdec, tok je supervizorica bila Elma Omersoftić.


''Ako krenemo od postulata da dijete najčešće ne zna verbalizirati ono što mu je potrebno i da mu nije zadovoljena neka potreba, nego to pokazuje kroz svoje ponašanje (povučenost, izdvaja se od drugih, tužno je, pretjerano krši školska pravila, disciplinu...) – naša zadaća je da prepoznamo to ponašanje. Program sekundardne prevencije vidim kao odgojnu ulogu škole, nastavnika, stručnih službi'', objasnila je supervizorica Elma Omersoftić.

Comments


bottom of page