top of page
Search
  • aalijagic

Edukacija u OŠ Saburina: Pravilnik naglašava zaštitu dječijih prava
U sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''.


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi.


Edukacija u OŠ Saburina u Starom gradu održana je 09.01.2020., a bilo je prisutno oko 25 učitelja, nastavnika i stručne službe škole.

''Sam pravilnik daje naglasak na zaštiti dječijih prava, nikako da dijete bude žigosano. Kroz predavanja nastojali smo da demistifikujemo pravilnik i kažemo 'Ovo konkretno je ta podrška koju možete pružiti, ili već pružate'. Potrebne su različite sekcije, jer po svim istraživanjima – djeca se najbolje osjećaju kada rade u grupama'', objasnio je Esmir Salihović, jedan od članova Tima za podršku.

Comments


bottom of page