top of page
Search
  • aalijagic

Edukacija u OŠ Osman Nuri Hadžić: Sistemska briga za svako dijete


U sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi.


Edukacija u OŠ Osman Nuri Hadžić održana je 09.01.2020., a bilo je prisutno 65 učitelja, nastavnika, te stručna službe škole. Tim za podršku u ovoj školi bile su Arijana Osmanović Štukan i Senaida Topalović, dok je supervizorica bila Lejla Kafedžić.


''Najveći uspjeh Programa je u njegovoj suštini, a to je sistemska briga za svako dijete djelovanjem na neprihvatljive oblike ponašanja kroz sekundardnu prevenciju i kroz zaštitu učenika u različitim područjima funkcionisanja. Naravno, da bi to bilo postignuto neophodno je da nastavnici i stručni saradnici u školama kontinuirano, dosljedno i profesionalno primjenjuju Program u pretpostavljenim okvirima, kako bi osigurali da postane dijelom odgojno – obrazovnog rada'', objašnjava supervizorica Lejla Kafedžić.

Comentarios


bottom of page