top of page
Search
  • aalijagic

Edukacija u OŠ Osman Nakaš: Ovo je faza stvaranja povjerenja


U sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi.


Edukacija u OŠ Osman Nakaš održana je 21.01.2020., a bilo je prisutno 35 učitelja, nastavnika, te stručna službe škole. Tim za podršku u ovoj školi bile su Jadranka Kapetanović i Marija Vajdec, dok je supervizorica bila Elma Omersoftić.


''Pored toga, projektom će se ubrzo osigurati dostupnost web platforme za komunikaciju ključnih aktera u provedbi Programa i dijeljenja pravovremenih odgovora na sve izazove. Ja bih rekla da je ovo faza učenja i stvaranja povjerenja, koja u svojoj krajnjoj instanci treba rezultirati standariziranim pristupom u najboljem interesu djeteta. Naredne faze će btii nastavak učenja i nadogradnja. Dakle, ovo vidim kao jedan kontinuiran proces koji nema recept, jer uključuje individualni pristup, a njegova uspješnost će se mjeriti zadovoljstvom fokusa programa - djece'', rekla je Maja Tursunović, menadžerica Projekta.

Comments


bottom of page