top of page
Search
  • aalijagic

Edukacija u OŠ ''Musa Ćazim Ćatić: Promjenom jednog dijela, mijenja se čitav sistem


U sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''.


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi.


Edukacija u OŠ ''Musa Ćazim Ćatić'' održana je 27.01.2020., a bilo je prisutno 50 učitelja, nastavnika, te stručna službe škole. Tim za podršku u ovoj školi bile su Sanela Jeina i Meliha Musić Branković, dok je supervizorica bila Sandra Bjelan Guska.''Primjenom Programa stvaramo budućnost koja će najbolje odgovarati na potrebe i povećati sveukupno zdravlje mladih u društvu, kako bi se najosjetljivija populacija razvila u psihološki zrelu, mentalno zdravu i integrisanu ličnost. Promjenom jednog dijela, mijenja se čitav sistem'', rekla je Meliha Musić Branković.

Commentaires


bottom of page