top of page
Search
  • aalijagic

Edukacija u OŠ ''Mirsad Prnjavorac'': Program predviđa saradnju institucija na lokalnom nivou


U sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''.


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi.


Edukacija u OŠ Mirsad Prnjavorac u općini Vogošća održana je 15. - 16.01.2020., a bilo je prisutno 69 učitelja, nastavnika, te stručna službe škole. Tim za podršku u ovoj školi bile su Dženita Čehajić – Kulo i Almira Osmanović, dok je supervizorica bila Lejla Kafedžić.


''Program sekundarne prevencije predviđa saradnju institucija za zaštitu djece na lokalnom nivou, međutim mnogo značajnije je da se ta saradnja ostvaruje i da su ljudi koji rade u institucijama (školama, centrima za mentalno zdravlje i centrima za socijalnu skrb) ušli u proces dijaloga'', rekla je Maja Tursunović, menadžerica projekta.

Comentários


bottom of page