top of page
Search
  • aalijagic

Edukacija u OŠ ''Hašim Spahić'': Program nas motiviše da više pozivamo roditelje u školu


U sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''.


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi.


Edukacija u OŠ Hašim Spahić u općini Ilijaš održana je 10.01.2020., a bilo je prisutno oko 55 učitelja, nastavnika i stručne službe škole. Tim za podršku u ovoj školi bile su Dženita Čehajić – Kulo i Almira Osmanović, dok je supervizorica bila Lejla Kafedžić.


''Kada roditelji uvide da su nastavnici tu zbog dobrobiti djece, odnos na relaciji škola – roditelji, trebao bi se popraviti. Sam program nas motiviše da više pozivamo roditelje u školu'', kaže jedan od prosvjetnih radnika u ovoj školi.

Comments


bottom of page