top of page
Search
  • aalijagic

Edukacija u OŠ Fatima Gunić: Ovo je iskorak u sistemskoj brizi za svako dijete


U sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi.


Edukacija u OŠ Fatima Gunić održana je 22.01.2020., a bilo je prisutno 51 učitelja, nastavnika, te stručna službe škole. Tim za podršku u ovoj školi bile su Jadranka Kapetanović i Marija Vajdec, dok je supervizorica bila Elma Omersoftić.


''Program sekundarne prevencije predstavlja iskorak odgojno – obrazovne ustanove i šire zajednice u sistemskoj brizi za svako dijete koje pohađa osnovnu školu, a posebno za grupe djece koja su ugrožena određenim rizikom koji ih okružuje i nosi sa sobom negativne posljedice za pojedinca i okruženje'', rekla je supervizorica Lejla Kafedžić.

Comments


bottom of page