top of page
Search
  • aalijagic

Edukacija u OŠ ''Edhem Mulabdić'': Imperativ nam je da radimo na prevenciji
U sklopu UNICEF projekta ''Pravda za svako dijete'', koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u januaru su u 81 školi u Kantonu Sarajevo održane edukacije nastavnog osoblja i stručnih službi o ''Programu sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS''.


Educirano je nešto više od 3000 nastavnog osoblja i stručnih službi, a u narednom periodu imat ćete priliku vidjeti kako su edukacije izgledale u svakoj od škola.


Edukacija u Osnovnoj školi Edhem Mulabdić u Starom Gradu održana je 08.01.2020., a prisustvovalo je oko 50 učitelja, nastavnika i stručne službe škole.


''Program sekundarne prevencije razlikuje se od drugih programa jer je naučno utemeljen. Sjeli su stručnjaci iz šire lepeze branši i brusili program, koji je već prihvaćen u drugim zemljama, a nama u prosvjeti je imperativ da radimo na prevenciji. Ovdje se radi o jednobraznosti, standardizaciji i rekao bih, konkretnoj odgovornosti svakog ponaosob – i roditelja i odgajatelja'', istakao je Esmir Salihović, pedagog u OŠ Edhem Mulabdić i jedan od članova Tima za podršku za program Sekundardne prevencije.

Comments


bottom of page